Friday, Aug. 22, 2014

ข่าวกิจกรรม

งานเกษตรร่วมใจบริการประชาชน เทดไท้องค์ราชินี และมหกรรม พม. รวมพลังสร้างสุขสู่คนไทย ด้วยใจเดียวกัน
สิงหาคม 20, 2014 - (0) comments

วันที่ 18 ส.ค.57 จังหวัดสกลนครร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และจังหวัดทหารบกสกลนคร จัดงาน [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกสระน้ำพร้อมวางท่อเชื่อมคลองชลประทาน
สิงหาคม 05, 2014 - (0) comments

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกสระน้ำพร้อมวางท่อเชื่อมคลองชลประทาน [...]

การดำเนินงาน

มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมฉุกเฉิน บ้านพังฮอ ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
สิงหาคม 20, 2014 - (0) comments

วันที่ 19 สิงหาคม 2557 ศุนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 55 จังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินบ้านพังฮอ ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ [...]

การจัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกสระน้ำพร้อมวางท่อเชื่อมคลองชลประทาน
สิงหาคม 05, 2014 - (0) comments

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกสระน้ำพร้อมวางท่อเชื่อมคลองชลประทาน [...]

Other Categories