Monday, May. 4, 2015

ข่าวกิจกรรม

จังหวัดเคลื่อนที่ ตำบลเต่างอย
เมษายน 27, 2015 - (0) comments

วันที่ 22 เมษายน 2558 นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ร่วมจัดหน่วยบริการประชาชนในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)  ณ โรงเรียนเต่างอยวิทยา ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ประชาชนผู้เดือนร้อน และรถโยกสำหรับผู้พิการ [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์

มีนาคม 12, 2015 - (0) comments

[...]

การดำเนินงาน

งานวันผู้สูงอายุและเทศกาลสงกรานต์ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
เมษายน 16, 2015 - (0) comments

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงร่วมกับนิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนครร่วมจัดงานวันผู้สูงอายุ (ผู้สูงวัย ไทหนองปลิง) ในวันที่ 10 เมษายน 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โดยมีนายวิเชฏฐ์ ทวีสุข ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงานและมอบของขวัญผู้สูงอายุและทุนสนับสนุนกิจกรรมจำนวน 1,000 บาท [...]

Other Categories