Friday, Apr. 25, 2014

ข่าวกิจกรรม

จังหวัดเคลื่อนที่ บ้านบัว ตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
เมษายน 23, 2014 - (0) comments

ร่วมจัดหน่วยบริการประชาชนในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) เดือนเมษายน 2557 ณ บ้านบัว ตำบลกุดแฮด [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมถนนลาดยาง
ธันวาคม 11, 2013 - (0) comments

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมถนนลาดยาง พื้นที่ 2000 ตารางเมตร [...]

การดำเนินงาน

ประชุมเพื่อจัดทำตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2557
เมษายน 23, 2014 - (0) comments

ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 55 จังหวัดสกลนครได้ประชุมเพื่อจัดทำตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 55 จังหวัดสกลนคร วันที่ 22 เมษายน 2557…… [...]

การจัดซื้อจัดจ้าง

รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมถนนลาดยาง
ธันวาคม 11, 2013 - (0) comments

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมถนนลาดยาง พื้นที่ 2000 ตารางเมตร [...]

Other Categories