Saturday, Oct. 25, 2014

ข่าวกิจกรรม

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เดือนตุลาคม 2557
ตุลาคม 15, 2014 - (0) comments

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เดือนตุลาคม 2557 ณ เทศบาลตำบลคูสะคาม ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินงาน

พม.เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมผู้ป่วยอัมพฤกษ์พื้นที่อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
ตุลาคม 15, 2014 - (0) comments

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำโดย นางวัลภา  เดชากิจไพศาล  พัฒนาสังคมฯ จังหวัดสกลนคร  นายบรรณรัตน์  เก่งกสิกิจ  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 55 จังหวัดสกลนคร และนางจิราพร  สุวรไตร  หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบปัญหาทางสังคม เป็นผู้ป่วยอัมพฤกษ์ทั้งสองสามีภรรยาและมีฐานะยากจน พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในเบื้องต้นและติดตามให้การช่วยเหลือต่อไป [...]

Other Categories