Thursday, Mar. 5, 2015

ข่าวกิจกรรม

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนกุมภาพันธ์ 2558
กุมภาพันธ์ 18, 2015 - (0) comments

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 55 จังหวัดสกลนคร ร่วมจัดหน่วยบริการประชาชนในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)  ณ วัดแจ้งแสงอรุณ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินงาน

ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กุมภาพันธ์ 24, 2015 - (0) comments

ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 55 จังหวัดสกลนครได้จัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม  2557 วันที่ 31 กรกฏาคม 2557 โดย ผอ.วิเชฏฐ์  ทวีสุข ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 55 จ.สกลนคร และผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน คนใหม่ มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของนิคมสร้างตนเองและศูนย์พัฒนาสังคมในปีงบประมาณ 2558 ให้กับเจ้าหน้าที่ [...]

Other Categories