Saturday, Nov. 1, 2014

ข่าวกิจกรรม

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสกลนคร
ตุลาคม 30, 2014 - (0) comments

วันที่ 30 ตุลาคม 2557 นายบรรณรัตน์  เก่งกสิกิจ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 55 จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสกลนคร ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินงาน

พม.เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมผู้ป่วยอัมพฤกษ์พื้นที่อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
ตุลาคม 15, 2014 - (0) comments

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำโดย นางวัลภา  เดชากิจไพศาล  พัฒนาสังคมฯ จังหวัดสกลนคร  นายบรรณรัตน์  เก่งกสิกิจ  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 55 จังหวัดสกลนคร และนางจิราพร  สุวรไตร  หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบปัญหาทางสังคม เป็นผู้ป่วยอัมพฤกษ์ทั้งสองสามีภรรยาและมีฐานะยากจน พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในเบื้องต้นและติดตามให้การช่วยเหลือต่อไป [...]

Other Categories