Thursday, Apr. 17, 2014

ข่าวกิจกรรม

โครงการศูนย์ 3 วัยฯ บะหว้า จ.สกลนคร ร่วมสืบสานฯ กลุ่มชาติพันธุ์อีสาน
เมษายน 17, 2014 - (0) comments

วันที่ 9 เมษายน 2557 ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว บะหว้า จังหวัดสกลนคร ได้จัดงาน โครงการศูนย์ 3 วัยสายใยรักแห่งครอบครัว บะหว้า จังหวัดสกลนคร ร่วมสืบสานอัตลักษณ์ วิถีชีวิต คุณภาพชีวิต [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมถนนลาดยาง
ธันวาคม 11, 2013 - (0) comments

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมถนนลาดยาง พื้นที่ 2000 ตารางเมตร [...]

การจัดซื้อจัดจ้าง

รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมถนนลาดยาง
ธันวาคม 11, 2013 - (0) comments

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมถนนลาดยาง พื้นที่ 2000 ตารางเมตร [...]

Other Categories