Tuesday, Sep. 16, 2014

ข่าวกิจกรรม

มหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดสกลนคร “ถนนเด็กเดิน” พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน
กันยายน 16, 2014 - (0) comments

ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 55 จังหวัดสกลนครร่วมกิจกรรมในงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดสกลนคร “ถนนเด็กเดิน” พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน วันที่ 12 กันายน 2557   [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินงาน

สรุปบทเรียนต.ต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมและศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว บะหว้า ปี 2557
กันยายน 01, 2014 - (0) comments

ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 55 จ.สกลนครได้จัดประชุมสรุปบทเรียนโครงการตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมและศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว บะหว้า ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีคณะทำงานพัฒนาตำบลเชิงบูรณาการ (ทีม C) [...]

Other Categories