Sunday, Nov. 23, 2014

ข่าวกิจกรรม

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ ตำบลสว่างแดนดิน
พฤศจิกายน 19, 2014 - (0) comments

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 55 จังหวัดสกลนคร ร่วมจัดหน่วยบริการประชาชนในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินงาน

พฤศจิกายน 21, 2014 - (0) comments

จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแนวคิดและกระบวนการทำงานตำบลต้นแบบฯ ปี 2558 พื้นที่ ตำบลเหล่าโพนค้อ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อ อ.โคกสีสุพรรณ จ.สกลนคร และพื้นที่ต.สุวรรณคาม อ.นิคมน้ำอูน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม [...]

Other Categories