Friday, Dec. 19, 2014

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานรำลึก 41 ปี ประวัติศาสตร์นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
ธันวาคม 11, 2014 - (0) comments

ขอเชิญร่วมงานรำลึก 41 ปี ประวัติศาสตร์นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร สืบสานอัตลักษณ์นิคมฯ ร่วมคืนความสุขให้ประชาชน ในระหว่างวันที่ 6 – 7 มกราคม พ.ศ.2558 [...]

การดำเนินงาน

ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองปลิง
ธันวาคม 16, 2014 - (0) comments

วันที่ 16 ธันวาคม 2557 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองปลิงได้จัดประชุมหารือ ณ ห้องประชุมนิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จ.สกลนคร วัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางการแก้ไข ในการดำเนินงานในอนาคตต่อไป [...]

Other Categories